Alt det praktiske

En Privat pasningsordning er det der tidligere hed

PRIVAT DAGPLEJE

 

Hvad står der i loven

 

Dagtilbudsloven er blevet ændret pr. 1. juli 2018.

 

Således at alle private dagplejer, børnepasnings ordninger osv.  jævnfør lovteksten i paragraf (§ 78 a) frem over skal betegnes som Privat Pasnings ordning.

 

Læringsmiljøer

Det er blevet et lovkrav i dagtilbudsloven (§ 81 a), at også private pasningsordninger,

skal fremme børns læring via trygge læringsmiljøer. Det er beskrevet i § 81 a, at

arbejdet med læringsmiljøer i private pasningsordninger indholdsmæssigt skal stå mål

med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud efter Dagtilbudslovens § 8. Arbejdet

med læringsmiljøer i de private pasningsordninger (og andre dagtilbud) skal ske med udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige

forudsætninger.

Det betyder for tilsynet fremover, at der indgår hvordan, I sikrer arbejdet med

læringsmiljøer i dagligdagen. Ved tilsynet kan den tilsynsførende rådgive og vejlede om

arbejdet med at etablere trygge læringsmiljøer for jeres børn.

 

Dette skulle gerne på sigt betyde at de private pasningsordninger bliver endnu bedre.